lukk

Rødtvet

Reguleringsplanen for Rødtvet og Øvre Kalbakken lå klar i 1958, og la til rette for blokkbebyggelse på tre, fire og tolv etasjer samt flere områder med småhusbebyggelse. Selvaagbygg disponerte området lengst sør, mens entrepenør Nils S Stiansen stod bak utbyggingen av områdene som hadde tilhørt Øvre Kalbakken gård. I motsetning til 1950-tallets blokker som hadde utenpåliggende balkonger fikk bygningene nå inntrukne balkonger. Denne endringen i byggeskikken hang blant annet sammen med endringer i Husbankens regler for hvilke arealer som kunne regnes med i lånegrunnlaget. Også høyblokkene skiller seg klart fra 1950-tallets høyblokker. Blokkene har mange oppganger og er det man kaller lamellhus.