lukk

Furuset skole

Skolen ble etablert som en følge av Fastskoleloven av 1860. Loven medførte at Aker ble delt opp i skolekretser. I områder med minst 30 barn skulle det bygges skole. Var barnetallet under 30 kunne omgangsskolen fortsette og var det fler enn 30 barn skulle det deles opp i klasser. Minst 12 uker pr. år skulle det holdes skole. Fagene var lesning, skrivning, regning, relgion, sang samt utvalgte stykker med tema historie, geografi og naturkunnskap. Gymastikk kunne tilbys, men kun til gutter. Administrasjonen av skolen var undelagt skolestyret, og her var presten den selvskrevne formannen.

På Furuset er den eldste bygningen fra 1861. Læreren bodde i skolebygningen og hadde 10 mål såkalt lærerjord til disposisjon som utgjorde en viktig del av husholdningen. En ny skolebygning, kalt fyrstikkesken, ble reist i 1909. Kommunearkitekt Georg Greve hadde ikke mye pent å si om denne bygningen 20 år senere da skolen skulle utvides. Den gamle trebygningen ble bygget inn og ligger gjemt inne bygningen fra 1929. På 1960-tallet ble skolen utvidet med aula og paviljong.

Skolen har musikkorps stiftet i 1946. En av de mest kjente tidligere elevene er olympieren og flyoffiseren Ole Reistad (1898-1949).

Skolebygningen fra 1861 har nettopp blitt restaurert og tilbakeført til slik den opprinnelig så ut. Bygningen er regulert til bevaring og står oppført på Gul liste.