lukk

Ellingsrud

Gamle forsvarsverk, gårder og drabantby

Helt øverst i Groruddalen, med Østmarka som nabo, ligger Ellingsrud. Området kom tidlig på kommunale hender, allerede i 1917 overtok Aker kommune Ellingsrud gård. Planleggingen av drabantbyen Ellingsrud startet på slutten av 1950-tallet, men ble på grunn av uklarheter knyttet til plassering av E6, ikke bygget før på 1970-tallet. Ellingsrud ble etablert i et tidligere skogsområde, og bygningene er godt tilpasset landskapet som domineres av furutrær og fjellknauser. På 1980-tallet startet utbygging med rekkehusbebyggelse på de tidligere jordene til Ellingsrud gård. Her er landskapet flatt og mer åpent. Gamle Strømsvei slynger seg mellom kollene, og på toppene ligger gamle forsvarsverk fra 1700-tallet. Ellingsrud er endeholdeplass på Furusetbanen og et godt utgangspunkt for turer i Østmarka.