lukk

Fellesskapets bygninger

Haukåsen skole 2009

Haukåsen skole

Ellingsrud kirke

Ellingsrud kirke Kirken ikke fra Askeladden

Parsellhage

Parsellhage Parsellhagene

Stig skole

Gran grendeskole

Gran grendeskole Skoleanlegg fra 1970-tallet

Furuset

Bait-un-Nasr moskeen

Haugen skole

Haugen skole Bevaringsverdig skoleanledd fra 1970-tallet

hoppbakken ved grorud idrettsplass 1950-tallet

Guttebakken Hoppbakke ved Grorud idrettsplass

Smedstua skole

Smedstua skole Haugenstua ungdomsskole

Stovnerbanen

Stovnerbanen Idrettsanlegg fra 1974.

Furusetheimen 2009

Furusetheimen Samfunnshus fra 1928

Ellingsrud skole

Ellingsrud ungdomsskole Skoleanlegg fra 1978

Stovner kirke

Stovner kirke Arbeidskirke fra 1979

lekeplass

Justis plass Lekeplass og skøytebane

Rødtvet

Rødtvet barnehage God arkitektur fra 1960-tallet.

Bryn skole 1954

Bryn skole Skoleanlegg fra 1900.

Aker sykehus blomsterbutikken 2009

Rondellen Vaktrom og blomsterbutikk bygget i 1958.

Hybelhus og skole 2010

Sykepleierhøgskole og hybelhus Anlegg fra 1970

Aker sykehus elevhjem 1950

Søsterhjem Oppført av tyskerne som hjem for sykepleiere

Aker sykehus tuberkuloseavdelingen 1948

Tuberkoloseavdeling Bygget i 1913.

Aker sykehus kontorbygning, sparebank, postkontor 1973

Kontorbygg Oppført for den tyske okkupasjonsmaktens krigslasarett.

Centralfyrhus Bygningen ble oppført i 1912

Aker sykehus vaskeri 1950

Kjøkken- og vaskeribygning Kjøkken og vaskeri stod ferdig i 1938. I 1943 ble ytterligere en fløy bygget på.

Klosterheim Forsamlingslokale

Haugerud kirke Kirkebygg fra 1975

Stovner skole

Stovner skole Kompaktskole fra 1970

linderud skole flyfoto 1969

Bjerke videregående skole og Linderud skole Bevaringsverdig skoleanlegg

furuset transformatorstasjon

Furuset transformatorstasjon Modernistisk arkitektur

alfaset gravlund med kapell

Alfaset gravlund Kapell og krematorium

Østre Aker middelskole lærerbolig Lærerbolig Teisenveien 9

Skolekjøkken på Grorud skole 1909

Grorud skole Hovedbygning og lærerboliger

Grorud kirke ca.1940

Grorud kirke Bygget i 1900

Grorud

Tyskerbrakke Minner fra 2. verdenskrig

Bjørnen 2004

Bakås skanse, Bjørnen Skansen er også kalt Vakten.

Draken

Bakås skanse, Draken Den søndre skansern i forsvarsanlegget

kattugla kart

Bakås skanse, Kattugla Den nordre av fire skanser.

Rommen skole med landskap

Rommen gamle skole Fastskole fra 1860

Høybråten skole utflukt gårdsmoen

Liastua Skihytte og hoppbakke

Jesperud gård.

Jesperudjordet Jesperudjordet

Grorud brannstasjon

Grorud brannstasjon Prisbelønt arkitektur fra 1973

Hindutempelet på Ammerud 2006

Sivasubramanyar Alayam Tamilsk hindutempel

Utsikt fra Romsås senter med Tiurleiken skole 2008

Tiurleiken skole Skoleanlegg fra 1972

Fossum kirke

Fossum kirke Kirkebygg fra 1976

Vestli skole 2009

Vestli skole Skoleanlegg fra 1973

Bleikvollen demning Demning og overvannsløp bygget av Grorud Tekstilfabrikk

Høybråten skole 1961

Høybråten skole Skolebygning

Høybråten kirke 1940

Høybråten kirke Oppført som kapell

Høybråtenparken Høybråtenparken

Vannpost Vannposten på Høybråten

Atleter og ledere i Høibraaten Idrettsforening

Høybråten idrettsplass Høybråten idrettsbane

Vardeheim

Vardeheim Samfunnshus for Høybråten småbrukerlag

Bjerke travbane, kusk Håkon Holm 1961 hest sport idrett

Bjerke travbane Travsportens mekka

Løren skole 1930

Løren skole Skole

Aker sykehus paviljonger skarlagen og observasjon

Observasjonspaviljong Celler for deliranter

tyfus Aker sykehus medisinsk avdeling 1948

Tyfus- og poliopaviljong Bygning fra 1921.

Sinsen- Aker sykehus- Bjerke - Årvoll 1937

Økonomibygning Bygget i 1914

Aker sykehus operasjonsstue 1950

Kirurgibygning Oppført på 1920-tallet

asylmottak

Anlegg for venerisk syke offiserer Sykehuspaviljonger fra 1942

Aker sykehus elevhjem 1950

Legeboliger Oppført av tyskerne for leger/sanitetspersonell

Risløkka minnetavle 2.verdenskrig Sverre Refstad Halvdan Eivind Stokke 1947

Sverre Refstads plass Park og lekeplass

betania

Betania Bedehus fra 1931

Furuset kirkehøy nærbilde

Kirkehøy Opprinnelig barnhjem.

Parsellhage Brobekk 2009

Brobekk skolehage Skolering i hagestell

Lunden kloster, ved Linderud

Lunden gård og kloster Tidligere Lunden gård, i dag kloster

Tonsen kirke 2003

Tonsen kirke Arbeidskirke. Skal overdras til sognet v/ Kirkelig fellesråd

Årvoll

Årvoll vest Fra dugnad til industri

Linderud leir Militært område

Veitvet med skole

Veitvet skole Skole fra 1957

Økern

Økern alders- og sykehjem Arkitektur av nasjonal verdi

Aker sykehus 1946

Skarlagensfeberpaviljong Bygning fra 1914

Aker sykehus medisinsk avdleing b

Difteripaviljong Paviljongmiljø fra 1914.

Bredtvet guttehjem 1924

Bredtvet kvinnefengsel Bygget som "lærehjem" i 1920.

Rødtvet skole Skoleanlegg fra 1962.

Tveita

Tveita skole og Hellerud videregående skole Internasjonal modernisme

Bredtvet kirke

Bredtvet kirke Kirke fra 1977

Bredtvet kompetansesenter 2009

Bredtvet kompetansesenter Spennede arkitektur fra 1960-tallet

Tyskerleir ved Nyland

Grorud leir Teglsteinsbygninger oppført av tyskerne under krigen

badedammen

Grorud badedam Badedammen

Årvoll skole

Årvoll skole Paviljongskole fra 1955

Deichmanske bibliotek, Nordtvet filial 1966

Grorud samfunnshus Grorud samfunnshus, Nordtvet bad og Deichmanske bibliotek

Bakås Ellingsrud

Båkas skanse, hovedskanse Hovedskansen

Alunsjødammen demning

Alnsjøen Demning og inntakshus

Dr.Dedichens asyl Trosterud 2009

Dr. Dedichen sykhusbygning To sykehusbygninger

Lutvann leir Militærleir fra 1943.

teisen skole 1993

Østre Aker middelskole Skoleanlegg fra 1924

teisen skole lærerbolig

Østre Aker middelskole, lærerbolig Bygning fra 1927 i Teisenveien 7

Østre Aker kirke og prestegård ca.1863-69

Østre Aker kirke Sognekirke for Østre Aker menighet

Østre Aker kirke og prestegård ca.1863-69

Ulven skole Skole fra 1861 som er revet.

17. mai ved Nordtvedt

Nordtvet skole Skoleanlegg fra 1954

Furuset kirke 2009

Furuset kirke Kirketomta

Furuset kirke 2009

Furuset kulturpark En forsvunnen kirke, myntfunn og kulturlandskap

Linderud gamle skole og Sandbakken 1962

Linderud gamle skole Skoleanlegg fra 1860 som er revet.

Fursuet skole før ombygging

Furuset skole Fastskole fra 1860

Folkvang

Folkvang Samfunnshus og kino

teisenveien 4 2002

Teisen politistasjon Politimester Bollingmo