lukk

Kontorbygg

Det som i dag kalles "Urologibygget" ble oppført i 1943 som kontorbygg for den tyske okkupasjonsmaktens krigslasarett (Geschäftszimmer-Gebäude Kriegslazarett). Arkitektene var trolig tyske, men tegningene var bearbeidet av et norsk firma (O.G.Johansen A/S). I etterkrigstiden har bygningen hatt en rekke ulike funksjoner, blant annet posthus.

Kontorbygget ligger på tvers av terrenget i sykehusområdets nordøstlige del og danner sammen med Rondellen hovedinngangen til Aker sykehus. I den motsatte, lave enden grenser bygget til stabburet på Tonsen gård. Bygningen er på to fulle etasjer, og med kjeller i den søndre del. Til forskjell fra de andre tyskoppførte bygningene har denne teglfasader, noe som kan være en tilpasning til de eldre sykehusbygningene.

Bygningen har saltak med kaldloft, og taket er nå tekket med sementstein, tidligere var det trolig skifer, slik som på karnappet på østsiden. Pipene er typiske for disse bygningene, med konisk grunnform og små buede blikktak. Lignende piper finnes på bygning 22 fra samme tid. I gavlspissene er det såkalte appelsinvinduer. Ellers var vinduene til for kort tid siden av samme slag som på de fleste av de andre tyskoppførte bygningene: to ramsvinduer stående format, og med én horisontal sprosse. Inngangsdørene er trolig opprinnelige og ligner med sine buede overdeler og natursteinsomramming på dørene i administrasjonsbygningen. I det hele tatt er det påtakelig hvor påkostet materialbruken er med profilert naturstein, granitt, ved gesimsen, og også som innkledning av sokkelen. En liten balkong på østsiden har et smijernsvåpen av ukjent opprinnelse i rekkverket. Interiøret har midtkorridor som nå fremtrer som relativt lite autentisk. Trappehuset er derimot autentisk og trapp og rekkverk er av svært høy estetisk kvalitet. Ellers ligner dette grunnleggende på de andre trappehusene fra samme tid.

Bygningen skal fredes og formålet er å bevare en helse-, samfunns- og arkitekturhistorisk viktig del av Aker sykehus og Sinzen Kriegslazarett. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, materialbruk og opprinnelige detaljering. De spesialoppførte bygningene for Sinzen Kriegslazarett har betydelig helse-, samfunns- og arkitekturhistorisk verdi. Som deler av et helhetlig krigslasarett savner de motstykke her i landet og vurderes å være av nasjonal verdi.

Tekste er hentet fra Landsverneplan for Helsesektoren.