lukk

Østre Aker middelskole

Skolebygningen i tre etasjer er tegnet av Harald Bødtker og oppført i 1922 på eiendommen Solvang. Rektorboligen ble oppført 1925 og er i nyklassesistisk stil.

Rektorboligen eller bestyrerboligen som den ble kalt de første årene, var en enebolig og den første beboeren var cand. philos Thormod Tendeland. Skolen er senere utvidet flere ganger, blant annet i 1927 da det ble bygget gymsal.

Skoleanlegget huset Østre Aker middelskole, og var treårig. I tilslutning til skolebygget ble det bygget vaktmersterbolig. Vaktmesteren var en dame, enkefru med seks barn, og det fortelles at hun var både stor og mektig. Etter at virksomheten var utvidet med gymnas. fikk skolen navnet Teisen høyere skole. Skolens russemerke var en korketrekker formet som en T. Teisen videregående skole ble nedlagt som allmennfaglig skole i 1984, og funksjonene ble overført til den nyetablerte Hellerud videregående skole. I dag bruker Kriminalomsorgens utdanningssenter (fengselsskolen) anlegget. Anlegget er oppført på Gul liste som bevaringsverdig.