lukk

Teiseneng gård

I 1690 ble et stykke av Teisen solgt til kommisarius Anders Boyessøn. Dette ble senere til Teiseneng med eget gårdsnummer 138. Gården skiftet eier en rekke ganger. Enker, kjøbemenn og jomfruer residerte her.

I 1857 kjøpte Nils Young gården og det er denne familien som satt på eiendommen helt til Kristania kommune kjøpte den i 1918. Gården ble imidlertid ikke nedlagt, familien Young fortsatte å forpakte gården helt fram til etter andre verdenskrig. Da ble området bygget ut med boligblokker. Bare våningshuset fra 1818 er bevart. Huset, som er en panelt tømmerbygning i én etasje, er karakterisert som Akers fineste empirehus og er fredet. Etter ombygging i 1954 er huset brukt som barnehage.