lukk

Micheletlund

Cæsar Emil Ramel Michelet var bestyrer av Christiania Poudretfabrik og eier av Nedre Furuset gård. Poudretfabrikken fovandlet dyre- og folkemøkk til gjødsel. Fra byen ble møkka fraktet med Hovedbanen til Furuset, plassert i store kummer, tilsatt kalk og myrjord og solgt videre til bøndene. Michlet bosatte seg her på Micheltlund. Siden Michlet sin tid har det staslige huset blitt ombygget, og deretter var det utsatt for brann. I dag er det kun grunnmuren som vitner om at det en gang lå et gammelt hus her. I noen sammenhenger kalles huset Soleglad.