lukk

Alfaset og Nyland

Fra jordbrukslandskap til terminal

Elvedalen ved Nyland er et gammelt kulturlandskap som er rammet inn av høydedragene på Furuset og Nordtvet/Grorud. Gårdene Bredtvet, Nordtvet og Nyland hadde eiendomsgrenser mot elvas vestside. På østsiden hadde Leirdal, Kaggen og Nedre Furuset jordvei ned mot Alna. Sistenevnte hadde kuer på beite i dette området fram til 1958. Området framstår fortsatt som et relativt åpent englandskap. På noen strekninger langs elva er det gamle ”skåvegger” av tre, trolig for å hindre ytterligere utgravning.

Litt lenger ned i dalen fungerte Alna tidligere som eiendomsgrense mellom gårdene Linderud og Arveset.  Arveset gård har fortsatt deler av jordveien inntakt, og fra tunet har man vidt utsyn over dalen. Kirkegården på Alfaset utgjør fortsatt et grønt innslag i landskapet, og har dessuten to bygninger, kapellet og krematoriet, med høy arkitektonisk kvalitet.  

Strømsveien går gjennom dette området. Veien er det eldste og viktigste veifaret gjennom Groruddalen. Den har også status som pilgrimsled. Leden går forbi gårdene Arveset, Stubberud, Kjelsrud og Kaggen og fortsetter forbi Furuset Nedre og Furuset kirke. Tildigere lå det også en rekke husmannsplasser og mindre gårder langs Strømsveien. I dag er disse bygningene revet.

Norges første jernbanelinje, Hovedbanen, ble lagt i dalbunnen av Groruddalen og stod ferdig i 1854. NSBs virksomhet har siden dette preget området. På Nyland måtte de gamle gårdene vike for NSBs verksted, og godsterminalen på Alnabru dominerer i dag store deler av dalbunnen.

Av andre kulturminner i området kan nevnes Furuset transformatorstasjon tegnet av Geir Grung i 1966 og arbeiderboligen på Nyland. Også NSB sitt verksted på Nyland vurderes til å ha både kulturhistorisk og arkitektonisk verdi.