lukk

Ulven gård

I 1891 ble Ulven gård kjøpt av steinhogger og steinleverandør Per Olsen. Kristianias vekst medførte at stein og pukk var ettertrakede råvarer. Kommunen hadde et eget pukksteinslager på Galgeberg. Her lå det en kjempehaug med stein. Fra Ulven ble steinen fraktet med hest og vogn. Fortsatt finnes det spor etter steinuttak på Teisen og Ulven.

Området vestover fra Skryta (Alnabru), den såkalte Vaskumdalen, ble sprengt ut av Olsen. Deretter fortsatte arbeidet på Teisen, og det som ble kalt Dammen oppstod som følge av steinuttak. Skjæringen som Teisenveien ligger i var også Olsens verk. Olsen fikk fem sønner og disse tok ut stein rundt gårdstuet på Ulven. Til slutt stod tunet på en steinsokkel, mens områdene rundt var sprengt vekk. I det store krateret ble det senere plassert en stor transformatorstasjon. På kirkegården på Østre Aker står det en stor gravstøtte med navnet til Per Olsen Ulven, født 1843, død 1924.

Kilde: Johs. Brenna. På toppen i Akersdalen.