lukk

Ammerudenga borettslag

På 1960-tallet foregikk det internasjonalt en dreining mot en mer monumental arkitektur. Klare linjer, sterke kontraster og store volumer er kjennetegn fra denne perioden. Bygningene ble formet som skulpturer i landskapet.

På Ammerud tegnet Håkon Mjelva en kurvet lamellblokk i tre og fire etasjer. Betongrekkverkene på balkongene går som horisontale bånd i hele blokkens lengde og forsterker det langstrakte inntrykket.