lukk

Gård

Lindebergstuen

Lindebergstuen Lindebergstuen

Smedbakken

Smedbakken Våningshus

Haugenstua gård

Haugenstua gård Haugenstua gård

Nedre Stovner gård

Stovner nedre Gårdstun som er revet

Dalbakk

Dalbakk husmannsplass Plassen er revet

Holtet

Holtet gård Gårdsanlegg som er revet

Volla

Volla gård Gårdsanlegg som er revet

Bakås

Bakås gård Gårdstun som er revet.

Nordre Rommen

Rommen Nordre Gårdstun som er revet

Nedre Stovner gård

Stovner nedre gård En av de gamle Akergårdene som i hovedsak i revet

Iledalen Husmannsplass under Romsås gård.

Holen gård

Holen Gårdsanlegg som er revet

Jylsberg

Jylsberg husmannsplass Gammel husmannsplass under Stovner

sandbakken

Sandbakken Husmannsplass?

lindebergåsen 55 våningshus 115-18 1996

Lindbergåsen Lite gårdsbruk som er revet.

Røa gård

Røa gård Tidligere husmannsplass under Nedre Fossum

Jerikobråten

Jerikobraaten Jerikobraaten

Gran nordre

Gran nordre Gårdsanlegg som er revet.

Gran søndre

Gran søndre Gårdanlegg som er revet

Smedstua gård

Smedstua gård Bevart våningshus og et stabbur som er gjenoppbygget etter brann.

Nedre Fossum gård

Fossum nedre gård Gammelt gårdstun med ny "driftsbygning"

Gulestua

Gulestua Bevart stue fra midten av 1800-tallet.

Ulsholt

Ulsholt gård Gårdsanlegget er revet

Øvre Furuset

Furuset øvre gård Gården er revet

Leirdal nordre

Leirdal gård Gårdstun som er revet

Alna, Grinda

Grinda Også kalt Alna nordre. Bygningen er revet.

Blåsbort nordre alfaset 1955

Blåsbort Husmannsplass som er revet.

Breivoll øvre forpakterbolig strømsveien 243 udatert

Breivold gård (øvre) Gårdstun som er revet.

Klokkerløkken

Breivold nedre, Klokkerløkken Gårdstun som er revet.

Kjelsrud gård 2007

Kjelsrud gård Akergård med flere bevarte bygninger

Arveset

Arveset gård Gårdstun med bygninger fra 1800-tallet

Ødegården

Ødegaarden vestre Gårdstun som er revet.

Kløften 112-2 michlets vei 61 1972

Kløften gård Gårdsanlegg som er revet

Nylandsparken

Nylandsparken Tidligere beitelandskap som har blitt park.

Jeriko

Jeriko gård Gårdstun som er revet

Rommen søndre Rommen søndre

kalbakken øvre 90-33  pds 1980 solbakken

Solbakken Våningshus og uthus

teisen 1951 youngslunden

Youngslunden Landskapspark fra 1700-tallet.

Fjellhus nordre 139-2 1969

Fjellhus nordre gård Lille Fjellhus

Fjellhus søndre 139-1 1969

Fjellhus søndre Gård og høvleri

Tonsen driftsbygning og do 2006

Tonsen gård Driftsbygning fra siste del av 1800-tallet

Tonsen gård tun pds 1975

Tonsen gård Stabbur

Tonsen forpakterbolig 2006

Tonsen gård Personalbolig og forpakterbolig

Tonsen gård tun pds 1975

Tonsen gård Våningshus og fattighus

Bånkall søndre

Bånkall søndre Gårdstun som er revet.

Lakkebakken

Lakkebakken Bygningene er revet.

Tangerud gård

Tangerud gård En gammel Akergård som er revet

Jylsberg og stig 1964

Stig gård Bevaringsverdig Akergård

Romsås gård

Romsås gård Romsås gård

Haugen vestre

Haugen vestre gård Opprinnelig gård. Senere tuberkolosehjem og barnhjem.

Granstangen gård

Granstangen gård Gård som er revet

michletlund

Micheletlund Michelets bolig på Furuset

Bryn 1950

Bryn gård Gårdstun som er revet

Haraldsrud

Haraldsrud gård Gård som er revet

Nylende udatert

Nylenda Husmannsplass som er revet

Alna nordre

Alna nordre gård Gammel gård som er bygget om til tempel

arveset 1949

Stubberud nordre gård Statens Karantenestasjon

Kaggen

Kaggen gård En gammel Akergård

Ballerud

Ballerud Gård og husmannsplass som er revet

Tokerud østre

Tokerud østre gård Gårdsanlegg som er revet

Rommen Øvre.

Rommen øvre gård, nordre anlegg Gårdsanlegg som er revet

Sørbråten

Sørbråten Opprinnelig husmannsplass

Sørliløkka

Sørliløkka Godt bevart våningshus.

Rommen nedre

Rommen nedre gård Gårdstun som ble revet på 1960-tallet.

Rommen Øvre

Rommen øvre, søndre anlegg Gårdsanlegg som er revet

Tokerud søndre

Tokerud midtre gård Våningshus og stabbur fra siste halvdel av 1800-tallet.

Vestli

Vestli gård Husmannsplassen som har gitt navn til området

Tokerud søndre

Tokerud midtre (søndre) Gårdstun som er revet

Jesperud gård.

Jesperud gård Våningshus og ombygget driftsbygning

Fjeldborg

Fjeldborg Våningshus fra 1898

Øvre Fossum gård 1964

Fossum øvre gård En av de gamle bevarte Akergårdene

Bånkall midtre i 1943

Bånkall midtre Trondheimsveien 607. Gårdstun som er revet.

Tveten gård Vedskjul

Tveten

Tveten gård rullebod Rulleboden

Tveten gård, ishuset

Tveten gård ishus Ishuset

tveten gård, steingjerdet

Tveten gård steingjerde Steingjerde mot Kristins vei

Tveita 1968

Tveten gård brenneribygning Brenneribygningen

Kalbakken øvre 1980

Kalbakken øvre gård Hovedhus i sveitserstil

Rødtvet gård 1952

Rødtvet gård Hovedbygning fra 1825

Karlstuen

Karlstua Karlstua

luren husmannsplass, 1958

Luren husmannsplass Luren

hellerud gård, skurtresker, tveitablokkene, 1989

Hellerud gård En gammel Akergård

larsbråten, halvor olsen, mann med ljå

Larsbråten Husmannsplassen Larsbråten

Hestejordene ved Linnerud leir

Hestejordene kulturlandskap

Skryta

Skryta Husmannsplass som er revet

Alna søndre

Alna søndre Akergård hvor våningshuset er bevart.

Smalvoll husmannsplass Plass under Tveten gård

Tittut husmannsplass Plass som er revet.

Stubberud nedre

Stubberud søndre gård Gård som er revet.

Tveten

Tveten gård Driftsbygning - låve, fjøs og stall.

Bånkall

Bånkall gård Komplett bevart gårdstun fra 1800-tallet

Bånkall søndre

Bånkallenga "Hvilestedenes mekka" gammelt skjenkested fra 1800-tallet

Bekkensten våningshus 2000

Bekkensten Våningshus

pds

Fjeldhøi Bolig i sveitserstil

Høybråten søndre

Høybråten søndre gård Våningshus fra siste halvdel av 1800-tallet

Øvre Høybråten gård 1938 tun jordbruk

Høybråten øvre gård Gårdsanlegg fra tidlig 1800-tall

Bjerke gård hovedhus 2006

Bjerke gård Hovedbygning fra 1863

Refstad gård flyfoto

Refstad gård Gården kalles også Nedre Refstad, alle bygningen er revet

Tonsenhagen Årvoll Bjerke Trondheimsveien biler vei 1959

Solheim Bebyggelse som er revet

Haugerud gård driftsbygningen 1975

Haugerud østre gård En gammel Akergård

Høybråten nedre

Høybråten nedre gård Gårdsanlegg fra 1800-tallet

Hovin nordre våningshus 2001

Hovin nordre gård Gammelt gårdstun

Risløkka 2006

Risløkka gård Våningshus fra 1840

tingstua-1 2006

Tonsen gård Lensmannsstua (Tingstua)

Johannesløkken-1920

Johannesløkken Risløkkas eldste hus?

Bråten 123-10 2000

Bråten Også kalt "Fiske-Ingers" hus. Opprinnelig husmannsplass.

Nordal gård Økernveien jordbruk 1910

Nordal gård Johan Sverdrups landsted

økernbråten 123-610 ukjent år

Økernbråten gård Gårdstunet er revet

Store Nyland gård

Nyland gård Gårdstun som er revet.

Gården Lille Nyland

Nyland lille Husmannsplass som er revet.

Økern sykehjem og økern gård 1955

Økern hovedgård Økern hovedgård

Solberg

Solberg gård Gårdstun som er revet

Brobekk

Brobekk gård Steinleverandør Anton Borrebæk

Linderud gård 1981

Linderud gård Praktfull hovedbygning med hageanlegg

Borrebekken gård gårdsbruk jordbruk

Borrebekk gård Bevart våningshus fra 1827

lunden

Lunden kuskebolig Kuskebolig knyttet til Lunden og Linderud gård

vollebekk flyfoto 1949

Vollebekk nedre Gårdstun og pølsefabrikk

Vollebekk (Nedre Vollebæk gård)

Vollebekk øvre Gårdstun som er revet

Holtet 2006

Holtet Bevart stue

Veitvetplassen 1950

Veitvetplassen Husmannsplass og gartneridrift

Utsikt fra Linderudsletta 15a i 1957

Linderudsletten Husmannsplass som er revet

Hovin mellom hovedhus

Hovin mellom gård Gårdsanlegg som er revet

Refstaddammen

Refstaddammen Gårdsdam om tilhørte Refstad gård

sinsen stabbur 2006

Sinsen Nordre gård Stabbur

Sinsen hovedbygning 2006

Sinsen Nordre gård Hovedbygning, kalt Harbitzgården

sinsen gård sidebygning pds 1980

Sinsen nordre sidebygning Personalbolig

Tonsenplassen eller Nedre plassen sett fra Sørlie

Tonsenplassen Husmannsplass som er revet

Bredtvet gård 1904

Bredtvet gård Gårdsanlegg som er revet.

Grorud nedre_stabbur_1976

Grorud nedre gård, prestegården En gammel Akergård

Berg

Berg Våningshus

Grorudhagen nedre

Grorudhagen nedre og øvre, Hagan Husmannsplasser i Bergensveien

Bergensveien-9_Monsebråten_94-3_1971

Monsebraaten Tun som er revet.

tveten gård, veslestua, jasmin

Tveten gård Veslestua

Tveten

Tveten gård Stabburet

tveten gård, vognskjul, dugnad på taket, 2005

Tveten gård Vognskjulet

tveten gård, hønehuset, 2004

Tveten gård hønsehus Hønsehus og grisehus

Tveten gård ca 1940 hovedhuset sett fra hagen

Tveten gård Hovedbygningen

Tveten

Tveten gård Drengestua

Økernlund gård Gårdstun som er revet

Økernly 1977

Økernly gård Gård fradelt Økern

Elevbidrag Norde Lindeberg Elevbidrag

Stabbur Nordtvet gård 2009

Nordtvet gård Bydelsgård i Grorud bydel

Ammerud nedre 1955

Ammerud nedre Gårdstun som er revet

Ammerud nordre

Ammerud Nordre gård Gårdstun

Ammerud mellom

Ammerud Nordre Mellom gård Gårdstun

Grorud, Fjellhus

Fjellhus gård Gårdstun som er revet

Haugerud gård 1962

Haugerud gård Gårdstun som er revet

Fredbo ole reistads vei 115-19 1969

Fredbo Bygningene er revet.

Stig uthus 2006

Stig kafé "Sportskafé Stig"

Ellingsrud gård

Ellingsrud gård Gårdstun ved inngangen til Østmarka

Trosterud Doktorboligen 2009

Doktorvilla Tdl. privatbolig for overlegen

Trosterud søndre

Trosterud søndre gård Bevart våningshus

Dedichens klinikk Tvetenveien ant.1927 trostrud nordre

Trosterud nordre gård En gammel Akergård

Østre Aker prestegård ca.1863-69 Foto:Ole Tobias Olsen

Østre Aker prestegård Godt bevart gårdsanlegg

Ulven gård

Ulven gård Steinhoggeren på Ulven

Solvang tun

Solvang gård Gård og gamlehjem

Frk.Johanne Young på trappen til Teisen gård 1936

Teiseneng gård Hovedbygning

kalbakken nedre hest og jordet

Kalbakken nedre Gårdstun som er revet

Haugen østre

Haugen østre gård Våningshus og stabbur

Kurland

Kurland gård Også kalt Furuset nordre. Gården er revet.

Furuset

Arbeiderbolig på Furuset gård Sveitserstilshus fra siste del av 1800-tallet.

fotografert av pds

Furuset nedre gård Helhetlig gårdsanlegg

hage og hus benker

Grorud nedre hageanlegg Romantisk landskapshage

Bakken (Borrebækbakken), plass under Linderud

Bakken Husmannsplass som er revet

Lindeberg nordre

Lindeberg nordre gård Landets første 4H-gård.

Åsli 2006

Åsli Gård

flaen gård utsnitt av flyfoto fra 1947

Flaen gård Gårdstun som er revet

Flaen 1981

Flaen Arbeiderbolig/husmannsplass som tilhørte Flaen gård.

Grorud øvre

Grorud øvre gård Bevart hovedbygning fra 1830-tallet.

Økernlund 1976

Økernlund husmannsplass Økernveien 215, husmannsplass som er revet.

lunden 23 1979

Karlsrud Husmannsplass og senere gårdsbruk

Gran, plass under

Gran øvre Tidligere gårdsbruk.

Lindeberg søndre

Lindeberg søndre gård Søndre Lindeberg gård

Årvoll gård ca.1950 gårdsbygning, gårdstun, våningshus

Årvoll gård Godt bevart gårdstun som brukes til en rekke aktiviteter