lukk

Liastua

Våren 1922 startet Høybråten idrettsforening arbeidet med å bygge en hoppbakke i Gjelleråsmarka. Planer om bygging av en skihytte ble framlagt i 1935. Hytta ble finansiert ved at medlemmene tegnet andeler, og ble oppført med stor dugnadsinnsats. Bak byggingen stod ”Ligaen”, en gruppe eldre medlemmer i idrettsforeningen som i dag går under navnet ”Seniorgutta”. Etter et par år ble anlegget supplert med en badstuebygning, og hver torsdag var det badstuedag.

”Badstua var dørgende full av friske karer… Avrivningene var enten snøbad eller en iskald myr-dusj. Folk som hadde forvillet seg opp i skauen, trodde det var en flokk galinger som fløy nakne og hoiende oppe i skauen.” (Fra "Høybråten og Stovner idrettslag gjennom 75 år.")

Badstuekulturen, som for øvrig har røtter tilbake til middelalderen, sto sentralt i 1900-tallets hygieneideologi. Foruten badstuebadets rensende og hygienefremmende virkning, var det mentalhygieniske aspektet viktig, med dens avslappende og avkoblende virkning.

I 1953 brant hytta ned. Ny hytte ble kjøpt inn, fraktet og satt opp på branntomta allerede samme år. I dag er hytta utvidet og påbygget flere ganger, og hoppbakkene er revet. Til erstatning er det bygget et slalåmanlegg i lia ned mot Tokerud skole. Liastua er åpen for servering i helgene og fungerer som en viktig møteplass i bydelen. Hytta er også en viktig arena for langrennsgruppa i Høybråten og Stovner idrettslag. Hver søndag i høstsesongen er det oppmøte her kl 10:00. Da står langkjøring på programmet.