lukk

Hellerud

Et gammelt småhusområde

På begynnelsen på 1900-tallet startet utparselleringen av Nordre Hellerud gård. Hytter og småhus ble reist ved stor egeninnsats av tomtekjøperne. Etter hvert ble hyttene påbygget og ble til helårsboliger. Hellerud Vel ble stiftet i 1908. Veibygging, snørydding og vannforsyning var sentrale saker. Velhuset Kringsjå stod ferdig på starten av 1920-tallet. Her ble det arrangert revyer, fester og møter, og huset er fortsatt i bruk. I hele perioden fra utparselleringen startet har området vært under utbygging og fortetting. I dag er de fleste hyttene borte, og større eneboliger og rekkehus dominerer området. Flott utsikt og nærhet til marka og gjør dette til et attraktivt sted for mange.