lukk

Tveita skole og Hellerud videregående skole

Skolekompleks med barne- og ungdomsskole og videregående skole. Barneskolen ble utbygd i tre trinn i perioden fra 1966 til 1968 og er tegnet av arkitektene Bernt Heiberg og O. M. Sandvik. Tveita ungdomsskole holdt tidligere til i lokaler som i dag tilhører Hellerud videregående skole. Skoleanlegget representerer det beste av offentlig byggeri i Oslo fra 1960-tallet innenfor den internasjonale modernismen og har høy bevaringsverdi.

Før Haugerud kirke sto ferdig i 1975, brukte menigheten skolens aula som kirke. I skolegården står Tone Thiis Schjetnes skulptur Akrobaten. Tveita Skoles Musikkorps ble stiftet i 1967. Skoleanlegget inngår i Vernplan for Osloskolene.