lukk

Ellingsrud ungdomsskole

Skolen stod ferdig i 1978 og er tegnet av arkitekt E. Ekra. Et eget sløydbygg ligger mot nord og danner sammen med fløyene fra hovedbygget et lite atrium. Klasserommene i første etasje har egne innganger og toaletter i små påbygg på langsidene. På 1970-tallet ble det bygget flere skoleanlegg med slike løsninger. Det henger sammen med den såkalte ”åpne skolen”. Begrepet blir ofte brukt om anlegg bygd med et åpent og fleksibelt klasseromslandskap, hvor hensikten var å gi et mer mangfoldig undervisningstilbud. Separate innganger med garderober og WC var et av virkemidlene som ble benyttet for å få hverdagen til å fungere. Skolen inngår i Vernplan for Osloskolen.