lukk

Sverre Refstads plass

Anton Tschudi satte igjen dette området til lekeplass og parkanlegg da Økern gård ble utparsellert. Det tok imidlertid flere år før plassen ble opparbeidet.

Opparbeidelse og drift av parker var på denne tiden et privat anliggende, som ofte ble utført av velforeninger, privatpersoner og hagebyselskaper. Først i 1920 begynte kommunen så smått å bevilge penger til slike formål.

I 1937 overtok kommunen driften, og i 1946 fikk den navnet Sverre Refstads plass. Sverre Refstad var leder for Milorgstyrkene i Hasle krets og ledet etter hvert 500 mann. Høsten 1942 gikk han inn i Den norske overkommandos etteretningsvesen. Tredje pinsedag året etter ble han skutt på Risløkka av Gestapo.