lukk

Høybråten skole

I 1908 søkte Nybyggerforeningen om egen skole til Høybråten. Etter lang kamp ble skolen tatt i bruk i 1922.

Anlegget er tegnet av arkitekt Harald Bødtker og er karakteristisk for skoleanlegg planlagt på 1920-tallet. Bygningen er i nybarokk stil med tidstypiske slemmede yttervegger, slik at mursteinen under skulle synes bak den ruglete overflaten.

Skolen rommet også et kombinert skole- og folkebad, med dampbad, dusjbad og karbad. Alle de større skolene i Aker hadde etter hvert bad. I mellomkrigstiden sto tanken om helse og hygiene sterkt, og sunnhetsreformatorer arbeidet for å få folk fra alle samfunnslag til å bade. En oversikt fra 1946 viser at Østre Aker hadde den laveste andelen hus med innlagt vann.

Skoleanlegget har blitt modernisert gjennom de siste årene, og flere nye bygninger er oppført. Skolen har musikkorps, sangkor og strykeorkester. Vaktmesterboligen er revet.

Skoleanlegget er oppført som bevaringsverdig på Byantikvarens gule liste.