lukk

Ellingsrud kirke

Ellingsrud menighet ble opprettet i 1982, men allerede før dette hadde kirken vært aktiv på Ellingsrud. Aulaen på Ellingsrud barneskole ble benyttet som møtelokale siden skolen stod klar i 1972, og senere ble lokaler i en av blokkene tatt i bruk under tilnavnet ”kirkekjeller’n”. Dagens arbeidskirke er tegnet av arkitekt Erik Anker og stod ferdig i 1981. Kirken ligger plassert i det som kan karakteriseres som sentrum på Ellingsrud. Her ligger senteret med T-banestasjon og butikker samt ungdomsskolen.