lukk

Bakås skanse, Kattugla

Denne skansen kan ha tilhørt et annet skanseanlegg, Herebratta. Se punkt om hovedskansen for mer informasjon.