lukk

Brobekk skolehage

Hagestell ble innført som skolefag i Aker i 1907. Et av målene med skolehagene var at også elevenes familie skulle påvirkes til å holde hagen i god stand. Det ble arrangert høstutstillinger, konkurranser og foredrag. ”Mangt et hjem fikk også ved slike tilstelninger impulser til å utnytte tomtene omkring sitt nybygg til dyrking av grønnsaker til familien, istendfor å la dem ligge som et ugressfelt til uhygge og skade både for dem selv og naboene.”

Skolehagen på Brobekk ble anlagt etter krigen og har vært i drift i om lag 45 år. Noen av etterkrigsskolene, blant annet Årvoll, hadde egne skolehager, men en rekke skoler deriblant Veitvet, Nordtvet, Linderud og Tonsenhagen sognet til Brobekk. Også flere sentrumskoler hadde parseller her. Fra 1988 fikk ikke lenger skolehagene bevilgninger til drift og lønn av lærere, og de har siden vært drevet hovedsakelig på frivillig basis. I dag har både skoler, barnehager, Vinterlandbruksskolen og flere privatpersoner parseller på Brobekk.