lukk

Grorud skole

I 1899 fikk Aker sitt eget bygningsvesen og det var kommunens egen arkitekt, Harald Bødtker, som tegnet og foresto oppførselen av den nye skolen på Grorud. Skolen stod ferdig i 1900. Den hadde åtte klasserom samt spesialrom for sløyd og skolekjøkken. Det ble oppført egne boliger til lærerne, og disse ble utformet i sveitserstil, det vil si datidens foretrukne boligform for en urbanisert middelklasse ”på landtur”. Selve skolebygningen på Grorud er fullstendig endret gjennom stadige påbygg og tilbygg. Allerede i 1913 kom den første utvidelsen, og i 1923 fikk skolen en etasje til.