lukk

Ulven skole

Fastskoleloven fra 1860 innbar at det skulle opprettes faste skoler, med faste lærere. Skolene skulle tilby bolig til læreren og minst 10 mål jordvei.

På Ulven skole var det plass til 55 barn fra et stort distrikt. En timetabell fra skolen viser et mangfold av fag og emner: bibelhistorie, regning, katekisme, retskrivning, læsning, modersmaal, skrivning, haandarbeid, historie, sang og geografi.

Skolen ble nedlagt i 1910. Etter dette fungerte den en periode som lærerbolig. I 1948 ble den revet for å gi plass til blokkene på Ulven.

Kilde: Brenna, Johs 1993. Toppen i Akersdalen.