lukk

Sivasubramanyar Alayam

Ved Vesletjern på Ammerud ligger det tamilske hindutempelet Sivasubramanyar Alayam innredet i et tidligere lagerbygg. Bygningen har vært tilholdssted for de tamilske hinduene i Oslo siden 1998. Tempelet eies av menigheten, som har samme navn som tempelet, men som på norsk kaller seg Norges Hindu Kultursenter.

De fleste tamilene i Norge er flyktninger fra Sri Lanka som kom til Norge under borgerkrigen på 1980-tallet.Grunnplanen i tempelet er identisk med templene på Sri Lanka og andre steder. Selve tempelrommet er kvadratisk for å symbolisere offerplassen der urvesenet Pursa ofret seg selv og igangsatte skapelsen. Den kvadratiske grunnplanen symboliserer også mikrokosmos der guden er midtpunktet, og representerer de fire kardinalretningene. Vesletjern ligger i nærheten av templet og er innviet som en som en hellig innsjø av hinduene. Vann – og særlig elver – er viktige i hinduenes religiøse liv, og i mangel på en hellig elev er tjernet tatt i bruk som et hellig sted.