lukk

Folkvang

Folkvang ble bygd i 1922 som foreningshus for Høybråten nybyggerforening (senere Høybråten arbeidersamfunn). Huset fungerte i mange år som lokal kino og samfunnshus, hvor det ble arrangert politiske møter og spilt amatørrevyer.

På bakgrunn av mellomkrigstidens radikalisering og politiske polarisering ble idretts- og revymiljøet på Høybråten splittet. Arbeideridrettslaget spilte sine revyer i Folkvang, mens Høibraaten Idrettsforening måtte sette opp sine i Vardeheim og andre steder.

Huset er sterkt ombygd og tjener nå mest som et servicesenter for tilliggende boliger.