lukk

Linderud leir

Militært område som opprinnelig var knyttet til Luftvernartilleriet. NIKE-bataljonen hadde sitt hovedkvarter på Linderud fra 1960. Fra 1969 er det Krigsskolen, som utdanner offiserer til Hæren, som benytter området. I leiren befant det seg også en minnestein, over 26 falne luftvernartillerister, avduket i 1959. Minnesteinen er senere blitt flyttet.