lukk

Gran grendeskole

Begrepet grendeskole er karakteristisk for 1970-tallets drabantbyer. Planleggerne ønsket å skape småskalaanlegg for de minste barna, og mente dette kunne bidra til økt tilhørighet til lokalsamfunnet. Grendeskolene ble ofte plassert sentralt i nærmiljøet, som regel i nærheten av ”storskolen”, i dette tilfellet Gran skole, hvor de større barna gikk. Gran grendeskole er oppført i betong, men kledd med treverk. Den har flatt tak og pulttak, frittliggende trebjelker i taket og mange fine arkitektoniske detaljer.