lukk

Tuberkoloseavdeling

Nåværende "Medisinsk post 13" ble opprinnelig foreslått oppført i 1909, parallelt med et nytt epidemisykehus, under navnet "tuberkulosekoloni". Arkitekt Victor Nordan hadde i 1910 utarbeidet en plan for en "tuberkuloseavdeling" med 25 senger. I 1913 stod bygningen ferdig (da med 32 senger), men allerede få år etter ble en utvidelse foreslått. Utvidelser ble kontinuerlig foreslått opp til 1930-tallet, og ble kanskje i noen grad realisert innenfor kirurgibyggets rammer. Ellers endte planene om ytterligere en tuberkuloseavdeling i Aker med at en først etablerte et hjem på Nordstrand i 1928 og deretter ved at Akers lægers tuberkulosehjem ble oppført på Montebello i Ullern 1934. I 1940 ble det innredet liggehaller og verandaer som nå stort sett er borte. Bygningen brukes nå til kontorer og hjerterehabilitering.

Bygningen ligger like sydvest for miljøet med epidemipaviljonger. En viss adskilthet synes å ha vært et ønskelig samtidig forholder den seg til resten av miljøet og er lagt vinkelrett på lengderetningen til dette. Selve bygningen er likevel relativt forskjellig fra epidemipaviljongen, selv om den materialmessig med sine teglfasader og skifertekking følger opp disse. Bygningen er fremfor alt adskillig større enn de andre og minner snarere om den gamle økonomiavdelingen ved inngangen med sine 2,5 etasjer. Den er også særpreget med sitt store utskytende tak og sine omfattende takoppbygg. Opprinnelig hadde bygningen smårutete vinduer, men underoppdelingen ble fjernet ved en vindusutskifting i 1970 og den har nå en krysspostinndeling. I 1993 fikk bygningen også et heistilbygg i puss i lett postmodernistisk stil, som da eventuelt erstattet noen tidligere liggehaller. Bortsett fra disse endringene er eksteriøret omtrent slik det var opprinnelig.

Tuberkuloseavdelingen og omgivende relaterte bygninger er verdifulle kulturminner fra kampen mot de smittsomme sykdommene på begynnelsen av 1900- tallet. Tuberkuloseavdelingen er dessuten preget av en relativt høy grad av autentisitet. Bygningen står oppført på Gul liste som bevaringsverdig.

Teksten er delvis hentet fra Landsverneplan for helsesektoren.