lukk

Strømsveien, den gamle

Langs Strømsveien ligger gårdene Arveset, Stubberud, Kjelsrud og Kaggen som representanter for den eldste bebyggelsen i området. Strømsveien er trolig den viktigste og eldste ferdselsåren gjennom dalen. Rett nord for Kaggen delte veien seg. Olstidsveien, som i dag har status som pilgrimsled gikk nordover mot Stovner, mens Strømsveien fortsatte mot Ellingsrud. På slutten av 1600-tallet og for fullt på 1700-tallet ble Strømsveien den viktigste veien inn til Oslo. Det skyldtes den omfattende transporten av plank til Christiania. Strømsveien beholdt sin sentrale posisjon helt frem til jernbanen ble anlagt i 1854.