lukk

Årvoll og Tonsenhagen

Årvoll og Tonsenhagen

Det er 1950-tallets byplanlegging som i stor grad preger Årvoll og Tonsenhagen i dag. Skolene, blokkene, gatene, butikkene, friområdene og rekkehusene er alle er produkter av etterkrigstidens planideal hvor målet var å skaffe folk flest gode boforhold. Frem til 1950-tallet var Årvoll dominert av jordbrukslanskap og spredt villabebyggelse, mens Tonsenhagen var dominert av skog. På Årvoll og Stig fikk Ungdommens Selvbyggerlag kjøpt jordbruksområder som ble bygget ut med rekkehus og blokkbebygglse. Tonsenhagen ble bygget ut på slutten av 1950-tallet av Tonsenhagen Boliglag. Området som for det meste består av lavere boligblokker samt tre høyhus i 10 etasjer er spredt utover det skogkledde og kuperte landskapet. Bebyggelsen er tegnet av arkitekt Esben Poulsen som hadde som mål å bevare skogen og det opprinnelige terrenget rundt blokkbebyggelsen.