lukk

Grorud

Bebyggelsesutviklingen på Grorud

Når vi ser bakover på gamle kart og oversiktsfoto fra Grorud, legger vi merke til at mange av de strukturerende elementene – i første rekke veiene – har vært der gjennom hele 1900-tallet. Det var altså ikke slik at alt det gamle ble ”høvlet flatt”, slik det kunne være med en del av den øvrige drabantbyutbyggingen. Riktignok eksisterte det allerede i 1927 planer for en større omregulering av Grorud sentrum, men kun små deler av planen ble gjennomført. Det skyldes i hovedsak at Grorud allerede tidlig på 1900-tallet hadde en god del villa- og småhusbebyggelse. Grorud var tidlig et tettsted, med jernbanestasjon allerede i 1854. Her var stor industrivirksomhet, med gruvedrift og steinbrudd, tekstilindustri, sagbruk og høvlerier. Det var vannkraften fra Alna som la grunnlaget for denne virksomheten. Allerede i år 1900 bodde det 837 mennesker på Grorud, og i 1937 bodde det 2000 mennesker her – lenge før drabantbyutbyggingene i dalen.

På gamle flyfoto ser vi hvor stor del av landskapet som egentlig er jordbrukslandskap, men som ble gradvis spist opp gjennom 1900-tallet. De sentrale elementene er Trondheimsveien, Grorudveien, Teppaveien, Vestbyveien, Ammerudveien (nå Karl Flods vei), og Rasmusbakken. På bildet fra 1947 er det flere ting som skjer: Vestbyveien får et nytt løp i tillegg til det gamle (nede i høyre billedkant), og her ser vi en rekke nye boliger under oppføring. Helt nede til venstre i 1947-bildet ser vi såvidt feltet med svenskehus m.m. som er under oppføring.

På fotografiet fra 1962 legger ser vi at gravearbeidene til den store trafikkmaskinen ved Trondheimsveien er i gang, oppe til høyre i bildet. Her kom snart et planfritt kryss, som medførte at den gamle Ammerudveien mistet sin tidligere betydning som gjennomgangsåre. Sør for Trondheimsveien skiftet den navn til Karl Flods vei, som den heter i dag.

Det er derimot fremdeles planfritt kryss ved Nordre Grorud, hvor Grorudsenteret var under bygging. I dag dominerer trafikkmaskinen, som i tillegg til å rive bebyggelse har medført at Villa Glitre ligger helt isolert på en ”øy i trafikken” – slik var det jo ikke tidligere.

I forhold til mange av de andre stedene på Grorud, så finner vi relativt få eneboliger bygget i funksjonalistisk stil. Det kan ha med å gjøre at de fleste tomtene som var utskilt før krigen allerede var bebygget med hus i sveitser- og jugendstil. Og dessverre er det lille vi har av funkisarkitektur på Grorud senere sterkt ombygget eller revet.