lukk

Refstad og Bjerke

Veinavn på Refstad

I lang tid hadde veien på Refstad kun nummer. I 1932 engasjerte både velforeningen og Refstad dameforening seg i navnsettingen. Dameforenings forslag tok utgangspunkt i gamle eplesorter. Ribstonveien, Åkerøveien,  Eltonveien, Celliniveien og Astrakanveien ble foreslått og kommunene likte ideen. Ribston, Åkerø og Elton ble tatt i bruk, men ikke de to sistnevnte. Deretter gikk man over til blomster, Roseveien, Liljeveien og Nellikveien. Hvorfor kommunen tok i bruk blomsternavn er ikke kjent.

Kilde: Fikkan, Anne 1996:Refstadhistorie.